onafhankelijk
gratis adviesgesprek
meer dan 20 jaar ervaring
aansprekende opdrachtgevers

Operationele zaken

Daar waar bij Bedrijfseconomische zaken genoemd is dat alle processen en structuren in een automotive bedrijf bekend moeten zijn, begint het aansturen van de operatie. Bij de dagelijkse gang van zaken binnen de afdelingen van een bedrijf, zoals de verkoop en de after sales. Hoe kun je nu op al die plekken in een bedrijf de operatie zo aansturen dat de gewenste resultaten gehaald worden? Dat is in de praktijk vaak heel erg moeilijk. Dwang om te komen tot de vereiste inspanning en output bepaalt het succes of het uitblijven daarvan. Als extern en onafhankelijk adviseur heeft Louis Goedbloed geen last van tunnelvisie, hij heeft geen hinder van de ja-maars die er altijd zijn.

Louis Goedbloed weet als geen ander hoe hij de dagelijkse, operationele zaken in beweging krijgt, inzichtelijk maakt en tot resultaat laat komen.