onafhankelijk
gratis adviesgesprek
meer dan 20 jaar ervaring
aansprekende opdrachtgevers

Bedrijfseconomische zaken

Economie staat voor "leer van de menselijke welvaart, zuinigheid" en bedrijfseconomie voor "economie die de bedrijfshuishouding bestudeert". In feite houdt Louis Goedbloed zich al jaren bezig met hoe bedrijven c.q. ondernemingen hun huishouding op orde hebben. Het werk van een bedrijfseconoom begint daar waar het werk van een producent van cijfers eindigt. Dat kan zijn de (externe) boekhouder of diegene die intern de cijfers produceert. Hetgeen zij presenteren - de jaarrekening, de tussentijdse cijfers - is voor hen het einde en voor Louis Goedbloed het begin.

Een gouden regel die als een rode draad door al het handelen en beoordelen van een bedrijfseconoom heen loopt is: "ieder getal is het gevolg van menselijk handelen" of andersom "elk menselijk handelen mondt uit in een getal."

Daaruit volgt dat als je het menselijk handelen kunt be´nvloeden, je ook het resultaat kunt be´nvloeden. Zo worden de getallen wat ze zouden moeten zijn, wat de econoom wil dat ze worden. Als je in staat bent mensen en hun handelen te be´nvloeden, dan kom je dus daar uit waar je uit zou willen komen.

Nu klinkt dat heel eenvoudig, maar in de praktijk komt er wat meer bij kijken. Je moet wel alle processen en structuren door en door kennen, beheersen en kunnen be´nvloeden om het gewenste resultaat te bereiken.

En dat is waar Louis Goedbloed nu al die jaren mee bezig is. Daar heeft hij naast kennis en ervaring natuurlijk ook enig gereedschap voor nodig. Daarbij gaat het om branche info, merk info en kennis van kengetallen.